• Waarom
  • Wat
  • Hoe
  • Assessment
  • Dashboard
  • Scoren
  • Top 3
  • Aanvragen

Wij vinden dat blijvende verandering simpel moet zijn

Sherpa, een virtuele
werkplaats voor teams

Integreert doelgerichte groei
en verandering

Zelfs in de waan van de dag

0
0
0
0
Assessment resultaten
Teamleden
Stakeholders
Constructieve Interactie

Sherpa ondersteunt
het groeitraject van je team

De eerste meting is een Team Assessment
dat alle teamleden invullen

In 1 overzicht de meest actuele resultaten, doelstellingen, stakeholders en acties

In 1 oogopslag zien waar verbetering nodig is. Bijvoorbeeld door teamscores te vergelijken met die van stakeholders

De plek om teamleden virtueel te ontmoeten en stakeholders uit te nodigen

Bekijken en bewerken van de subdoelen & acties

Resultaten van de wekelijkse top 3 scores

Individuele verschillen zorgen zo juist voor meer helderheid onderling

Focus houden wordt makkelijker met meldingen aan het begin van de week

Met een score-moment voor het hele team aan het einde van de week

...en mogelijk ook voor stakeholders. Zo heb en houd je altijd zicht op de voortgang

Maandelijks scoort het team alle subdoelen om te bepalen waar meer of minder van te gaan doen.

Ieder teamlid stemt voor de nieuwe top 3 die Sherpa samenvoegt en terugkoppelt.